Udeskole i dansk i 7. klasse

Mål

Mundtlig træning
Ordforråd indlæres, gentages, genopfriskes og genkendes i en sjov leg.

Opgavetyper
Her er der en række lege der godt egner sig til undervisning i udeskole i skolegården. Det er bare at vælge de lege der passer bedst til hver elevgruppe og det ordforråd der skal automatiseres.

Husk at bruge billederne her på siden til at give eleverne et godt forbillede af hvad man kan øve i en udeskole og hvordan.

Man kan også bruge vejledningerne som tekstlæsning – indhold bliver sat i en konkret sammenhæng. Eleverne har baggrundsviden om teksternes indhold.

At hinke Paradis
At hoppe i elastik
At sjippe i en bue
At sparke på mål
At spille basket
Boldspil op ad en mur
Den mystiske pose
Hvem stjal kagen fra skabet i går?
Konturtegning med kridt på fortovet
Kridte ord på fortovet
Mad i skolegården
Memory-spil med mystiske poser
Skrive ord i sneen
Spadsere sammen i par
Stafetløb

Gevinst

 • Holistisk tilgang til sproget
 • Sproget sat i konkret sammenhæng
 • Hukommelsen tilknyttes en episode, der gør det nemmere at genkalde sig emnet
 • Fysisk aktivitet stimulerer selvtilliden
 • Fysisk aktivitet skærper opmærksomheden
 • Selvtilliden stimulerer lysten til at lære
 • Sociale aktiviteter kan give større lyst til at lære
 • Bedre social bevidsthed
 • Større motivation og positiv oplevelse
 • Sanserne bliver vækket i bevægelse og samarbejde med andre
 • Bedre sundhed og motorik

Tidsramme

En dobbelttime  – så tit som muligt.

Hver station er 20 minutter.

Evaluering

Logbogen/ selvevalueringsskala

Links

http://udeskole.dk/