Formålet med Drivkraft er, at eleverne selvstændigt arbejder med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et valgt/selvvalgt område i tilknytning til deres danskstudium. Eleverne skal kunne demonstrere, at de er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant emne og resourcer, og at de er i stand til at vurdere emnet på faglig basis. Eleverne skal vise deres kompetence i dansk gennem skriftlig/mundtlig fremstilling og således dokumentere, at de er i stand til at vælge, bearbejde, sammenfatte og formidle et emne på en faglig måde.

I Drivkraft lægges der vægt på to typer projekter hvor eleverne bruger deres sproglige kompetencer til at skabe en ny viden ved at bruge relevante metoder og processer.

  1. Projekter om bestemte emner hvor eleven bestemmer fokus, fremgangsmåde og præsentationsform.
  2. Forskningsprojekter hvor eleven selvstændigt undersøger spørgsmål, han/hun er optaget af.

  • Den første kategori tilhører projekter som At gøre forskel, Døgnfluer og En tendens i tiden.
  • Den anden kategori projekter som Aktuelt-lytning, Mini-case og Mit forskningsprojekt
  • Traditionen tro er projektet Traditioner meget traditionelt.

 

Projektet har fået støtte fra Dansk-islandsk samarbejde om støtte ved danskundervisning på Island

God arbejdslyst

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir

 

[next]