Aktuelt – lytning

Danmarks radio: http//:dr.dk/, er en statsdrevet medieorgnisation og har været i funktion helt fra 1925.  TV 2 : TV2.dk er en privatdrevet medievirksomhed. Begge virksomheder opererer på flere platforme – fra internet, tekst-tv og mobiltjenester over tv og radio.

.

[expand title=”I Arbejd i par eller individuelt” trigclass=”highlight”]

 1. Lyt til de sidste udsendelser fra net-radioen eller et podcast du selv har valgt.
 2. Vælg en episode fra Mads & Monopolets udsendelser.
 3. Du skriver i din logbog – individuelt arbejde:
 • Hvornår udendelsen var på: dato og tid
 • Hvilke dilemmaer blev der diskuteret i programmet og hvem sendte dem ind?
 • Hvilke personer sad i monopolet og hvad laver de til hverdag?” (I begyndelsen af hvert program bliver monopolets deltagere præsenteret; navn, hvad er deres arbejde eller funktion i livet og hvad de har lavet siden sidst).
 • Skriv nøgleord.
 • Sæt nummer på nøgleordene.
 • Hvilket indslag syntes du at var mest interessant?

Hvem var hovedpersonen/-begivenhed i indslaget som du valgte at lytte til?

Hvad var hovedemnet i diskussionen? Skriv i din logbog.

[/expand]

 

[expand title=”II Gruppearbejde eller individuelt arbejde – dictogloss metoden” trigclass=”highlight”]

 1. Lyt til Mads & Monopolet
 2. Vælg ét indslag og lyt til det
 3. Lyt til det igen (kun to gange)
 4. Noter i din/jeres logbøger så mange ord fra teksten som muligt, mens du/I lytter til den. Ordene skal du/I bruge som hjælp til når du/I skal rekonstruere teksten.
 5. Skriv et referat og brug nøgleordene du/I allerede har i din/jeres logbøger. Husk at du/I skal hjælpes ad.
 6. Når du/I har skrevet referatet skal du/I lytte til nyheden igen og
 7. Sammenlign den med din/jeres udgave af nyheden.
 8. Hvad syntes du/I var af størst hjælp ved at huske teksten og rekonstruere den? Skriv tre ting i din logbog.
[/expand]

[expand title=”III Selvevaluering/kollegial evaluering” trigclass=”highlight”]

 • Hvor mange fakta havde du/I med?
 • Hvor mange nøgleord var korrekte?
 • Hvor godt huskede du/I forløbet i teksten? Var originalen og din/jeres udgave opbygget på samme måde?
[/expand]

 

[expand title=”IV Præsentation” trigclass=”highlight”]

Forbered spørgsmål som du/I skal bruge som grundlag til et program. Din/jeres ramme skal give idéer til f.eks. indslag om kriminalitet, sport, naturkatastrofer, stjerner, ulykke, festival, besøg til en kunstner, designer, snedker, frisør, på en skole …

Brug Mads & Monopolet som idébank.

 1. Du/I er journalist(er) på Radioprogrammet.
 2. Din/jeres opgave er at fortælle om en begivenhed i Radioprogrammet.
 3. Du/I kan læse den op eller have den i form af et interview med en politimand/ en ven/ en forbipasserende om begivenheden.
 4. Pararbejde – begge bruger sin egen logbog.
 5. Noter nøgleord og relevante oplysninger til jeres indslag.

Husk journalistens spørgsmål: hvem?, hvad?, hvor?, hvornår?, hvordan?, hvorfor?, når du konstruerer dine spørgsmål og svar.

Alle grupper præsenterer deres indslag for hele klassen – eller ved at lægge dem ud på en fælles blogside.

[/expand]

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir

[next]