At gøre en forskel

Kendtskab,
færdigheder og kompetence
Ved afslutning af dette projekt har jeg følgende fædigheder (med reference til Den europæiske Sprogportofolio):

 • Jeg har forståelse for de vædier og samhørighed der satses på i det danske/nordiske samfund
 • Jeg her opnået de sproglige færdighede der kræves for B2
 • Jeg kan lytte til og læse atikler og rapporter om emnet og definere min holdning til det jeg læser (B2)
 • Jeg kan samtale og udtrykke mine synspunkter om emnet (B2)
 • Jeg kan mundtligt redegøre for emnet i mit pojekt B2
 • Jeg kan skrive en klar og detaljeret tekst om emnet B2
Indhold Kernestof:

 • Læserbrev fra Mette
 • Janne som frivillig
 • Red barnet
 • Opgave: Trussel mod børn
 • Hvordan ville du gøre en forskel?
Omfang 12 timer
Særlige fokuspunkter
 • Samfundbevidsthed
 • brug af ordbøger
 • øvelser i at oparbejde ordforråd (bl.a. emnespecifikt)
 • formidle information om erfaringer og holdninger til de læste tekster, sete film og billeder
 • kunne gøre rede for indhold og synspunkter i flere typer tekster
 • Lytte- og læsefærdigheder

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir

[next]