Lýsing

Evrópska tungumálamappan kom út 2006. Í möppunni eru mörg góð verkfæri fyrir nemendur til að nálgast eigið tungumálanám. Í möppunni er að finna færnimiðaðan sjálfsmatsramma sem gefur greinagóða lýsingu á hvar viðkomandi er staddur í ákveðnu tungumáli. Takið sérstaklega eftir hvers lags færni eða hæfni er miðað við til þess að ná fullkomnum tökum á tungumáli (C2).

Hér má finna möppuna fyrir grunnsskólastig:

En mappan er einnig til fyrir framhaldsskólastig: