Arbetsliv

 • Vilka är de främsta näringarna  på Island, i Danmark, Serige, Norge, på Grönland, Färöarna och i Finland?
 • Är det någon skillnad på arbetslivet för folk i t ex nord- eller syd-Norge eller norra  eller södra Sverige?
 • Vad är skillnaden i så fall?

 

Med vilka länder sammankopplar du desas varor och varumärken?  Vilken slags produkter produceras under vart märke?  

Volvo, Saab, Scania, Freja, Bang & Olufsen, Maarud, Dansukker, timmer, tidningspapper, tändstickor, smørrebrød, Ecco, Danfoss, Marel, Nokia, Kosta – Boda, Arabia, Tuborg, skinka, OTA-matvaror, Nidar- Bergene, Marimekko?

 • Vad berättar de här varorna om ländernas näringar? 
 • Vilka är de största naturresurserna i Norden?  
 • Hur hör produktionen av dessa varor ihop med respektive länders naturresurser?
 • Vilken slags varor produceras på Island?

Vilka yrkesgrupper kopplar du ihop med: 

 •  
  • industri,
  • banker (t ex bankdirektör, kassör, sekreterare),
  • fiskeri,
  • lantbruk,
  • ekonomi och handel,
  • sjukvård,
  • utbildning,
  • Riksdagen,
  • Ordningsmakten t ex rättssystemet osv?

 • Ta reda på vad dina föräldrars yrken heter på några andra nordiska språk.
 • Vilka regler finns om vilka arbeten ungdomar får ha?   
 • Hur lång få arbetsdagen vara i olika åldrar?  
 • Hur är reglerna i andra nordiska länder?
 • Vilka är dina rättigheter angående att få arbete inom Norden?  

Vilket av de nordiska länderna är känt för

 • oljeutvinning,
 • sjöfart
 • malmbrytning,
 • fiskeri,
 • lantbruk,
 • industri,
 • design,
 • skogsindustri,
 • pappersframställning,
 • träindustri?

Är dessa näringar bundna till landsdelar eller breddgrader?  

De här uppgifterna passar bra som samarbetsprojekt för vilket stadium som helst.  

Upplysningarna samlas ihop och visas för andra elever på en hemsida, blogg eller wikisida med pps (PowerPoint), fotoalbum (Bookr eða Flickr Toys), affisch (Glogster), diagram  eller film.