Fortsætter – ekstra

Trin B1 – C1 samarbejdsprojekter på nettet.

Et eksempel på et samarbejdsprojekt på nettet i Tungumálaver 2010 – 2011.

En rundtur i Norden

Beskrivelse:

Elever med nordiske språk som morsmål/fremmedspråk jobber i grupper og planlegger en rundtur i Norden sammen. De kommuniserer på sine respektive språk og samler fakta om Nordisk kultur og geografi og jevnaldrenes interesser. Gruppene utarbeider hver sin reiseplan med aktiviteter etter nærmere oppgavebeskrivelse.

Islandske elever med norsk/svensk som fremmedspråk, danske elever, og svenskspråklige finske elever deltar i prosjektet. De islandske elevene får fjernundervisning, de andre klasseromsundervisning. Elevene deles i grupper på 6 med deltakere fra alle land. Fire lærere, som kjenner hverandre godt og har samarbeidet tidligere,  deltar og handleder hver sine 3-4 grupper. Prosjektet forberedes over tid, men tar 3 uker i aktivt arbeid med elevene. Gjennomført våren 2010.

Etter avsluttet arbeid vurderes den enkelte elevs innsats og det ferdige produktet. Elevenes selvevaluering og prosjektvurdering vektlegges. Gruppenes ferdige produkt er tilgjengelige for alle i prosjektet.

Mål:

At elevene skal forstå og gjøre seg forstått på sine nordiske nabospråk. At elevene får forståelse for det nordiske fellesskap og slektskap. At elevene blir kjent med nordiske ressurser på nettet og får økt kunnskap om sine nabolands kultur og natur. Lærerne øker sin IKT-kompetanse og prøver ut nye samarbeidsformer på nettet.

Trin A2 – B1 fortællinger og/eller argumentering.

  • Hvad kan du lide at se i TV? Hvorfor?
  • Hvad slags kortspil kan du lide? Hvorfor?
  • Anbefal en bog/en film.
  • Hvis du kunne invitere otte personer til din fødselsdagsfest – det spiller ingen rolle om vedkommende er død eller levende – hvem ville du invitere? Hvorfor?
  • Se også mange gode idéer fra de danske rejselærere: Samtalekort og  Indkast