Målsætning

  • At eleverne bliver opmærksomme på sprogenes beslægtethed.
  • At eleverne kan klare en kommunikation i nordisk sammenhæng.
  • At eleverne får forståelse for det nordiske samarbejde og den gensidige samhørighed blandt nationerne.
  • At skabe en situation hvor eleverne benytter sig af et  samarbejdsforum  i deres sprogindlæring.