Evaluering

Evaluering efter første runde

  1. Godt __ OK ___ ikke godt
  2. Hvad blev du forbavset over?
  3. Hvad var svært?
  4. Hvad var nemt?

Forslag til forbedring

Evaluering efter runde II

  • Hvor nemt/svært er det at gennemskue enkelte ord i de forskellige sprog?
  • Er der forskel på at forstå skriftsprog versus talesprog?
  • Hvad hjælper dig til at forstå?
  • Hvad står der i vejen for at du forstår?