Runde 1

  • Hver uge får en af grupperne en opgave hvor de opfordres til at skrive en kort, kreativ tekst på deres modersmål.
  • Lærerne på den ansvarlige skole fremlægger en motivation i form af et billede, en tegning, et musikstykke eller en kort tekst. 100 ord udfordringen.
  • Det er vigtigt at huske at der er tale om kreativ opgave og grundskoleeleven skal kun bruge 100 ord, mens det måske forventes af elever på ungdomsuddannelserne at de skriver 150 – 200 ord. Om processkrivning.
  • Eleverne skriver hver på sit sprog korte, beskrivende tekster og forsøger at være bevidste om at gøre deres sprog så gennemskueligt som muligt. Det er vigtigt at holde sig fra specialiseret eller indviklet ordforråd og slang.
  • Elever fra den anden gruppe giver respons – fortæller om hvad og hvor meget de forstår og spørger om det som er sværere at forstå. Konstruktiv respons.
  • Han/hun som er forfatter til teksten står for svar og forklarer det der bliver spurgt om. Her kan man bruge andre nordiske sprog som kommunikationsmiddel.

Evaluering efter første runde

  1. Godt __ OK ___ ikke godt
  2. Hvad
  3. Hvad var svært?
  4. Hvad var nemt?

Forslag til forbedring