Exención


En el art. 16. de la Ley sobre las Escuelas primarias no. 91/2008 se dice entre otras cosas.:

[..] Las Escuelas primarias tienen permiso para reconocer el conocimiento de la lengua materna de los alumnos , distinta al islandés, como parte del curriculum escolar obligatorio en lugar del aprendizaje de un idioma extranjero obligatorio.

Exención_pdf

Zwolnienie z zajęd

Íslenska: Stjórnvöld á Íslandi leggja áherslu á að nemendur í leik-, grunn- og framhaldsskólum með annað móðurmál en íslensku fái eftir því sem kostur er tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu.


Grunn- og framhaldsskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli sem hluta af skyldunámi nemenda.  Átt er við skyldunám á erlendum tungumálum eða valgreinabundið nám.


Í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á að viðhalda móðurmáli sínu þrátt fyrir flutning frá heimalandi. Með móðurmálskennslu innan eða utan skólans er því stuðlað að jafnrétti til náms fyrir alla nemendur.