Spænska sem móðurmál í menntakerfinu

Español: Las autoridades islandesas consideran importante que los alumnos de guarderías, primaria y secundaria con una lengua materna distinta al islandés tengan la oportunidad de conservar su lengua materna según las posibilidades.

Las escuelas de primaria y secundaria pueden reconocer el conocimiento de la lengua materna como parte de los estudios obligatorios de los estudiantes (asignaturas obligatorias de idiomas extranjeros u optativas).

En la sección de islandés del currículo de las escuelas de primaria figura que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño todos los niños tienen derecho a conservar su lengua materna aunque se hayan mudado de su país. Mediante la enseñanza de lengua materna dentro o fuera de la escuela se apoya la igualdad en el estudio de todos los alumnos.

Móðurmál es un proyecto en Reikiavik donde niños y adolescentes reciben clases de lengua materna fuera de la escuela.

Íslenska: Stjórnvöld á Íslandi leggja áherslu á að nemendur í leik-, grunn- og framhaldsskólum með annað móðurmál en íslensku fái eftir því sem kostur er tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu.

Grunn- og framhaldsskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli sem hluta af skyldunámi nemenda.  Átt er við skyldunám á erlendum tungumálum eða valgreinabundið nám.

Í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að samkvæmt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á að viðhalda móðurmáli sínu þrátt fyrir flutning frá heimalandi. Með móðurmálskennslu innan eða utan skólans er því stuðlað að jafnrétti til náms fyrir alla nemendur.

Móðurmál er verkefni í Reykjavík þar sem krakkar og unglingar fá móðurmálskennslu fyrir utan skólann.