Til bakaÍslenskaEnskaGoogle Translate

Hrós / Compliments
Gott hjá þér!
Good for you!
Þú hefur lokið verkefninu
You have completed the assignment
Þú hefur lagt þig fram
You have tried hard
Þú reyndir eftir bestu getu
You have done your best
Vinnan þín er mjög snyrtileg
Your work is very neat
Fallega skrifað!
Well written!
Þú hefur skilað frábærri vinnu!
You have submitted great work!
Verkefnið þitt er til fyrirmyndar!
Your work is exemplary
Ég er mjög hrifin(n) af þessari vinnu
I really like your work
Þú hefur fylgt fyrirmælunum mjög vel
You have followed the instructions very well
Ég sé að þú hefur skilið verkefnið
I see that you have understood your assignment
Þú teiknar vel
You draw well
Þú skrifar vel
You write well
Þú lest vel
You read well
Þú ert góð að reikna
You’re good at doing math
Þú ert góður að reikna
You’re good at doing math
Þú ert hugmyndaríkur
You are imaginative
Þú ert hugmyndarík
You are imaginative
Má ég sýna hinum verkefnið þitt?
May I show the others your work?
Vilt þú sýna verkefnið þitt?
Would you like to show your work?
Þú mátt nota þitt tungumál
You are allowed to use your language
Þetta verkefni er vel leyst vegna þess að…
This assignment is well done because…
… þú hefur skrifað á línuna
… you have written on the line
… þú hefur bil á milli orða
… you have spaces between the words
… ég get lesið alla stafina
… I can read all of the letters
… ég get lesið öll orðin
… I can read all the words
… þú hefur sett stóran staf í byrjun setninga
… you have begun each sentence with a capital letter
… þú hefur sett punkt í lok setninga
… you have used at period at the end of sentences
… þú hefur notað kommur
… you have used commas
… þú mundir eftir að sýna útreikninginn
… you remembered to show your calculations
… þú hefur notað spurningarmerki
… you have used question marks
… þú hefur notað rétt tákn
… you have used the correct symbol
… þú hefur tengt stafina á réttan hátt
… you have connected the letters properly
… þú ert búin að vera dugleg
… you have worked hard
… þú ert búinn að vera duglegur
… you have worked hard

Til bakaUm verkefniðForsíðaGoogle Translate