Til bakaÍslenskaEnskaGoogle Translate

Til foreldra / To parents
Skólinn vill vera í góðum samskiptum við heimilið
The school desires good communications with the home
Hér eru góð ráð fyrir foreldra:
Good advice for parents is found here

Smelltu hér til að opna foreldrabæklinginn

Móðurmál / Mother tongue
Það er mikilvægt að barnið haldi áfram að nota móðurmálið sitt
It is important that the child continue using his or her mother tongue, so that it continues to develop
Sum börn eiga fleiri en eitt móðurmál
Some children have more than one mother tongue
Góð móðurmálskunnátta er góð undirstaða fyrir lærdóm á öðru máli
Good mother tongue proficiency is a good foundation for learning in other languages
Góð móðurmálskunnátta styrkir sjálfsvitund einstaklinga
Good mother tongue proficiency supports an individual’s sense of identity
Góð móðurmálskunnátta styður samskipti við ættingja og vini
Good mother tongue proficiency enhances interaction with family and friends
Tungumál eru dýrmæt fyrir samfélag og atvinnulíf
Languages are valuable to the community and and the labour force
Íslenskan / Icelandic
Það er mikilvægt að barnið fái sem flest tækifæri til að læra íslensku
It is important that the child gets as many opportunities to learn Icelandic as possible
Það tekur börn u.þ.b. tvö ár að læra talmál, en mun lengri tíma að ná lesskilningi og góðri færni í ritun
It takes children about two years to learn a spoken language, but a much longer time to acquire reading comprehension and good writing skills
Til að verða betri í íslensku ættu nemendur að nota íslenskuna eins mikið og oft og hægt er. Horfa á íslenskt sjónvarpsefni. Nota íslensku á netinu. Eignast íslenska vini. Taka þátt í tómstundum (íþróttir, tónlist o.fl.)
To improve in Icelandic, it is important for students to use the language as much and as often as possible: for instance, watching Icelandic television; using Icelandic on the internet; having Icelandic friends; taking part in recreations activities (sport, music, etc) in Icelandic
Á heimilinu / At home
Stuðningur, hvatning og væntingar foreldra skipta mjög miklu máli fyrir árangur barna
Parental support, encouragement and expectations are important for children’s success
Stuðningur foreldra við heimanám skiptir miklu máli
Parental support with homework is very important
Foreldrar geta sýnt áhuga og aðstoðað við heimanám á ýmsan hátt
Parents can show interest and help with homework in a variety of ways
Hægt er að fá aðstoð við heimanám ef þarf
It is possible to receive support for homework if need be
Samstarf heimila og skóla / Co-operation between home and school
Skólinn vill vera í góðu sambandi heimilið
The school desires good communication with the home
Verið endilega í góðu sambandi við skólann
Good communication with the school should be maintained

Til bakaUm verkefniðForsíðaGoogle Translate