Til bakaÍslenskaSpænskaGoogle Translate

Hrós / Felicitaciones
Gott hjá þér!
¡Muy bien!
Þú hefur lokið verkefninu
Has terminado la actividad
Þú hefur lagt þig fram
Te has aplicado muy bien
Þú reyndir eftir bestu getu
Lo has hecho lo mejor que has podido
Vinnan þín er mjög snyrtileg
Tu trabajo está muy limpio
Fallega skrifað!
Está escrito muy bonito
Þú hefur skilað frábærri vinnu!
Has entregado un trabajo estupendo
Verkefnið þitt er til fyrirmyndar!
Tu trabajo es ejemplar
Ég er mjög hrifin(n) af þessari vinnu
Estoy muy contento/contenta con este trabajo
Þú hefur fylgt fyrirmælunum mjög vel
Has seguido las indicaciones muy bien
Ég sé að þú hefur skilið verkefnið
Veo que has entendido el trabajo
Þú teiknar vel
Dibujas bien
Þú skrifar vel
Escribes bien
Þú lest vel
Lees bien
Þú ert góð að reikna
Se te da bien calcular
Þú ert góður að reikna
Se te da bien calcular
Þú ert hugmyndaríkur
Eres imaginativo
Þú ert hugmyndarík
Eres imaginativa
Má ég sýna hinum verkefnið þitt?
¿Les puedo enseñar a los otros tu trabajo?
Vilt þú sýna verkefnið þitt?
¿Quieres enseñar tu trabajo?
Þú mátt nota þitt tungumál
Puedes usar tu idioma
Þetta verkefni er vel leyst vegna þess að…
Este trabajo está bien resuelto porque…
… þú hefur skrifað á línuna
… has escrito en la línea
… þú hefur bil á milli orða
… hay espacios entre las palabras
… ég get lesið alla stafina
… puedo leer todas las letras
… ég get lesið öll orðin
… puedo leer todas las palabras
… þú hefur sett stóran staf í byrjun setninga
… has utilizado mayúscula al comienzo de las frases
… þú hefur sett punkt í lok setninga
… has utilizado punto al final de las frases
… þú hefur notað kommur
… has utilizado comas
… þú mundir eftir að sýna útreikninginn
… te acordaste de mostrar las cuentas
… þú hefur notað spurningarmerki
… has utilizado signos de interrogación
… þú hefur notað rétt tákn
… has utilizado el signo adecuado
… þú hefur tengt stafina á réttan hátt
… has enlazado las letras adecuadamente
… þú ert búin að vera dugleg
… has trabajado muy bien
… þú ert búinn að vera duglegur
… has trabajado muy bien

Til bakaUm verkefniðForsíðaGoogle Translate