Uznanie języka polskiego w systemie szkolnym – status prawny

Art. 16 Ustawy o szkolnictwie podstawowym nr 91/2008 stwierdza między innymi:
[..]  Szkoła podstawowa ma prawo uznać znajomość języka ojczystego  ucznia,  dla którego język islandzki nie jest językiem ojczystym, jako część kształcenia obowiązkowego z języków obcych.

Druk do pobrania

Jeśli chcesz, aby twoje dziecko chodziło na lekcje polskiego zamiast języka duńskiego wypełnij powyżej podany druk.

Íslenska: Eyðublað til að óska eftir undanþágu frá skyldunámi í erlendu tungumáli og viðukenningu á kunnáttu nemenda í eigin tungumáli sem hluta af skyldunámi.

Stjórnvöld á Íslandi leggja áherslu á að nemendur í leik-, grunn- og framhaldsskólum með annað móðurmál en íslensku fái eftir því sem kostur er tækifæri til að viðhalda móðurmáli sínu.


Grunn- og framhaldsskólum er heimilt að viðurkenna kunnáttu í móðurmáli sem hluta af skyldunámi nemenda.  Átt er við skyldunám á erlendum tungumálum eða valgreinabundið nám.


Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje ogólne, Polski w Islandii, Informacje dodatkowe. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.