Poradnik dla animatorów, nauczycieli i rodziców

Poradnik dla animatorów, nauczycieli i rodziców zawiera m.in.:
Informacje o rodzajach szkolnictwa polonijnego (szkoły lokalne, sobotnie, europejskie) w Europie wraz z przykładami; Informacje o stronach internetowych Polonii oraz polskiego kościoła w Europie; Informacje o instytucjach w Polsce wspierających nauczanie języka polskiego poza Polską; Informacje o największych polskich organizacjach wspierających polskie szkolnictwo w świecie; Informacje dla nauczycieli o nowych propozycjach programów nauczania; Informacje dla rodziców, np. o tym, jak dbać o rozwój języka ojczystego dziecka poza granicami kraju itp.

Íslenskt heiti Íslenska: Upplýsingar fyrir foreldra og kennara um ýmiss konar nám í pólsku fyrir Pólverja erlendis. Að auki upplýsingar um lykilstofnanir sem sinna þessum markhópi úti um heim.