Podstawa Programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa Programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania w zakresie języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

Polska wersja podstawy programowej z roku 2010.

Angielska wersja podstawy programowej z roku 2009.


Dokument został sporządzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP.

_____________________________________________________

Íslenskt heiti Íslenska: Námskrár fyrir nemendur af pólskum uppruna sem búsettir eru erlendis. Efnið kemur frá pólskum yfirvöldum menntamála og er bæði á pólsku og ensku.