Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny może wyglądać różnie w poszczególnych szkołach, ale zasadniczo można przyjąć, że istnieje pewien schemat, według którego jest on tworzony.

Wybrane słownictwo związane z kalendarzem szkolnym:

  • skólasetning- rozpoczęcie roku szkolnego
  • skólaslit- zakończenie roku szkolnego
  • foreldraviðtöl/foreldradagur – wywiadówki
  • vetrarfrí/ferie zimowe

Omówienie kalendarza szkolnego na wideo poniżej.