Mentor-dziennik internetowy

Íslenskt heiti Íslenska: Hvað er Mentor?

Mentor – internetowy dziennik lekcyjny używany jest w 170 szkołach i ponad 60 przedszkolach na terenie  Islandii.

Rodzice mogą poprzez Mentor:

  • Śledzić postępy w nauce swoich dzieci
  • Otrzymywać ze szkoły różnego rodzaju informacje pocztą e-mail
  • Mentor jest również używany przez kluby sportowe, przedszkola, szkoły muzyczne i w ten sposób wszystkie informacje dotyczące naszego dziecka znajdziemy w jednym miejscu

Poniżej krótkie omówienie dziennika w formie video i plansz.

Uwaga Rodzice! W w przedstawionej poniżej prezentacji wideo wkradła się nieścisłość. Logując się do systemu rodzice używają własnego numeru ID (kennitala), a nie jak podano numeru ucznia. Osoby, które nie znają swojego hasła mogą poprosić sekretariat szkoły o przesłanie na podany w szkole adres e-mail.