Polskie biblioteki elektroniczne i inne przydatne strony

Polskie biblioteki elektroniczne. Wprowadzenie

  W ostatniej ćwierci XX wieku, kiedy informacja stała się wartością, a celem nadrzędnym łatwe do niej dotarcie,   zaczęły powstawać biblioteki wirtualno – digitalne. Do Polski  idea bibliotek cyfrowych dotarła pod koniec lat 90., kiedy utworzono Bibliotekę literatury polskiej w Internecie. (Dorota Katarzyna Holajda, E – biblioteki w kształceniu polonistycznym, „Polonistyka“ Nr  11, grudzień 2010, s. 20.)

Usługi informacyjne on – line realizuje coraz więcej podmiotów do tego tworzonych. Dorota Katarzyna Holajda wyróżnia dwa rodzaje bibliotek elektronicznych w Polsce: biblioteki hybrydowe, w których gromadzi się dokumenty drukowane z udostępnieniem katalogu komputerowego oraz biblioteki cyfrowe, w których większość informacji udostępnia się w formie cyfrowej.

Autorka artykułu zaznacza, że nowym zjawiskiem na polu rozwoju bibliotek jest budowa sieci rozproszonych dotychczas e – bibliotek oraz stworzenie Federacji Bibliotek Cyfrowych ( FBC), która została uruchomiona w 2007 r.  Obecnie zapewnia dostęp do ponad 50 000 publikacji.

Dzięki temu wspiera się równy dostęp do wiedzy.  We wstępie polskiej podstawy programowej dla szkoły podstawowej jest napisane, że  szkoła powinna przygotowywać uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Te same postulaty są sformułowane w części  wstępnej podstawy programowej dla gimnazjum i liceum.

Wybór przydatnych w nauczaniu języka polskiego e – bibliotek:       

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji, która udostępnia nauczycielom i pedagogom pozycje z zakresu metodyki, pedagogiki, psychologii i prawa oświatowego.

Polska Biblioteka Internetowa (PBI) zawiera: klasykę literatury polskiej, podręczniki akademickie, publikacje naukowe, publikacje dla niewidomych iin.

 Port wydawniczy Literatura net.pl udostępnia nauczycielowi nie tylko literaturę polską, ale też literaturę powszechną. Zawiera ponad 1000 pozycji; część z nich udostępnia się odpłatnie.

Biblioteka internetowa. Lektury szkolne jest stworzona nie tylko dla nauczycieli, ale także dla uczniów.Zawiera teksty do czytanie on-line oraz linki do stron poświęconych tej samej tematyce.

Wolne lektury.pl Szkolna biblioteka internetowa to wortal, który zawiera nie tylko teksty lektur (podzielone według autorów, motywów i tematów, rodzajów, gatunków i epok), lecz także zawiera dział dla nauczycieli z materiałami pomocniczymi,  np. w postaci scenariuszy lekcji.

Projekt „Czytamy Słuchając” ułatwi Wam dostęp do lektur szkolnych w postaci audiobooków nagranych przez znanych aktorów, mi.n. Danutę Stenkę i Jana Peszka. Możecie z nich korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń.

Wybrane słowniki i encyklopedie:

Słownik języka polskiego

Encyklopedia PWN

Słownik synonimów

E – lekcje z języka polskiego:

Platforma „Szkolnictwo”

e – dyktanda

Edukacja dzieci imłodzieży

 Dzieci dyslektyczne

autor:  Anna Filińska