Regulamin przebywania poza domem

Rodzice i opiekunowie!
Przypominamy o obowiązujących w Islandii zasadach dotyczących przebywania dzieci i młodzieży do lat 16 poza domem.
W okresie od 1 września do 1 maja
  • dzieci 12- letnie i młodsze mogą przebywać poza domem do godziny 20.00
  • dzieci i młodzież w wieku 13- 16 lat mogą  przebywać poza domem do godziny 22.00

W okresie od 1 maja do 1 września

  • dzieci 12-letnie i młodsze  mogą przebywać poza domem do godziny 22.00
  • dzieci i młodzież w wieku 13-16 lat mogą przebywać poza domem do godziny 24.00
    Rodzice maja oczywiście  pełne prawo określić krótszy czas przebywania dziecka poza domem.

Poza wskazanymi godzinami dziecko powinno być zawsze pod opieką osoby dorosłej.

Wyjątek stanowią sytuacje gdy, młodzież w wieku 13 -16 lat wraca do  domu z imprezy organizowanej w szkole,  z zajęć sportowych lub spotkania w klubie młodzieżowym.

Zostały one ustalone  zgodnie z obowiązyjącym w Islandii zasadami ochrony praw dziecka.

útivistarreglur/zasady przebywania poza domem_isl


Íslenskt heiti Íslenska: útivistarreglur