Lärare

Mötesplatsen  En sida för norsk- och svensklärare på Island

Har du hört talas om NORDSPRÅK?

Nordspråk är ett nätverk för lärare som undervisar i ett nordiskt språk som modersmål eller som främmande språk.

Målen är att ge lärarna och därmed eleverna tillgång till en nordisk språk- och kulturgemenskap och bidra till att bibehålla och stärka denna gemenskap. Nordspråk arbetar utifrån

– Att skärpa den språkliga medvetenheten och uppmärksamheten
– Att träna på kommunikativa strategier
– Att skapa interkulturell medvetenhet
– Att vara en del av den nordiska kultur- och språkgemenskapen
– Att nordiska språk och kultur är ett element i läroplanerna
– Lärarna erbjuds vidareutbildning i de nordiska länderna
– Det utvecklas fler kurser och läromedel till undervisningen

Målet är inte att man ska lära sig prata de andra språken men att förstå dem.  Det blir en språngbräda för att lära sig andra främmande språk eftersom de nordiska språken är så  ”transparenta”.
Här kan du läsa mer om du är intresserad.

Nordspråk på Voksenåsen 11-14 november 2010
Nordiska vänner träffades under några dagar och hade en intensivt och mycket givande kurs. Ämnen som togs upp var bland annat ”Teman och tendenser i nyare nordisk barn- och ungdomslitteratur”, författarbesök av Jan Kjærstad, översättning av dikter, om den nya ordboken på nätet;  ISLEX, pedagogiska idéer, nordisk film och hur man kan arbeta med den (Norden i bio), om nordiska bilderböcker och om det nya textbegreppet, om den nya tidens textanvändning, våra ungdomars vardag.