Genrepedagogik

Genrepedagogik , som jag hörde om på  Ämnestorget för Språk-, läs- och skrivutveckling, är ett nytt sätt att arbeta parallellt med språkutveckling och ämneskunskaper, främst med elever med svenska som andra språk men det borde passa bra för svensktalande elever också.
Lärare och elever arbetar i en bestämd ordning med att samla kunskap, beskriva och förklara förlopp och processer. De skapar en gemensam vokabulär som gör det möjligt att diskutera språk och texter. De sex olika text-genrerna man arbetar med är argumenterande text, förklarande text, beskrivande text, narrativ text, återgivande text och instruerande text.

Här kan du läsa mer och se klipp på exempel.

Knutbyskolan ligger i Rinkeby utanför Stockholm. Det är ett ganska slitet och trångbott område. Av skolans 380 elever har tre svenska som modersmål. Många i området kommer från kulturer där synen på undervisning är mycket auktoritär. De tydliga ramarna i genrepedagogiken gör att föräldrarna kan förstå och samtycka arbetssättet. Bibliotekarien har en nyckelroll i skolan. Det finns böcker på de språk barnen talar. Det är också viktigt att barnen deltar aktivt i kulturlivet i området. Metoden man arbetar efter kommer från South Australia och bygger på Hallidays funktionella grammatik. Lärarna som tidigare var ganska uppgivna är nu positiva och har bra verktyg i sina händer för att hjälpa eleverna utveckla språk och kunskap.     Knutbyskolan