Um verkefnið

Menningarmótsverkefnið, sem er líka þekkt undir nafninu “Fljúgandi teppi”, er þverfagleg aðferð í starfi með börnum og fullorðnum, hugsuð til þess að varpa ljósi á styrkleika og fjölbreytta menningarheima þátttakenda. Kristín R. Vilhjálmsdóttir, sem er kennari og verkefnastjóri fjölmenningar hjá Borgarbókasafni, er hugmyndasmiður verkefnisins sem varð til í kennslustofu hennar  í Danmörku árið 2000. Hún hefur mótað og notað Menningarmótin með góðum árangri í kennslu á Íslandi síðan 2008 og leiðbeint við að innleiða verkefnið í fjölmörgum skólum í Reykjavík á vegum Borgarbókasafns.

Skólar innan sem utan Reykjavíkurborgar sem hafa áhuga á að vinna verkefnið eru beðnir um að hafa samband við Kristínu. Í allri umfjöllun um verkefnið og framkvæmd skal vísa til þessarar heimasíðu. Skólar geta gerst “Menningarmótsskólar” , pantað kynningu á verkefninu og fengið handleiðslu til að innleiða Menningarmót með því að hafa samband neðst á síðunni.

Menningarmót má útfæra með mörgum námsgreinum og námssviðum og oft tengjast þau vinnu með sjálfsmynd barna í leikskólum, samfélagsfræði, íslensku-, tónlistar – og leiklistarkennslu í grunnskólum, lífsleikni í grunn – og framhaldsskólum og íslensku sem öðru máli á fullorðinsstigi. Verkefnið hentar einnig vel í hagnýtri tungumálakennslu. Tilfinningar, tjáning og ímyndunarafl er virkjað á uppbyggjandi hátt.

Á Menningarmótum fá þátttakendur tækifæri til að hittast og kynna sína persónulegu menningu í hvetjandi umhverfi. Ekki er endilega um að ræða þjóðarmenningu eða upprunamenningu einstaklinga heldur er markmiðið að hver og einn varpi ljósi á það sem skiptir hann mestu máli eða vekur áhuga hans. Á hverju Menningarmóti eru allir í hópnum bæði þátttakendur og áhorfendur.

Menningarmótsferlið er byggt upp sem þrískipt námsferli í anda könnunaraðferðarinnar.

Lykilatriði við útfærslu Menningarmóts er að litið sé á hugtakið fjölmenningu í víðum skilningi – eitthvað sem varðar alla í samfélaginu, ekki einungis ákveðna hópa. Áhersla er lögð á áhugamál og menningu hvers og eins. Sú menning getur auðveldlega tengst landi og þjóð – en gerir það ekki endilega. Heimasíðan menningarmot.is mun varðveita þessi gildi.

Heimasíðan er unnin í samstarfi við Skóla – og frístundasvið, Fríðu B. Jónsdóttur, verkefnastjóra fjölmenningar og Helgu Ágústsdóttur, kennsluráðgjafa hjá Reykjavíkurborg.

Markmið Menningarmóta

Umfjöllun og umsagnir