Til bakaÍslenskaSpænskaGoogle Translate

Til foreldra / Para padres
Skólinn vill vera í góðum samskiptum við heimilið
La escuela quiere tener una buena comunicación con el hogar
Hér eru góð ráð fyrir foreldra:
Aquí hay algunos consejos útiles para padres

Smelltu hér til að opna foreldrabæklinginn

Móðurmál / Lengua materna
Það er mikilvægt að barnið haldi áfram að nota móðurmálið sitt
Es importante que el niño siga utilizando y desarrollando su lengua materna
Sum börn eiga fleiri en eitt móðurmál
Algunos niños tienen más de una lengua materna
Góð móðurmálskunnátta er góð undirstaða fyrir lærdóm á öðru máli
Un buen conocimiento de la lengua materna sirve de apoyo para otros estudios
Góð móðurmálskunnátta styrkir sjálfsvitund einstaklinga
Un buen conocimiento de la lengua materna refuerza el sentido de identidad de las personas
Góð móðurmálskunnátta styður samskipti við ættingja og vini
Un buen conocimiento de la lengua materna refuerza la comunicación con familiares y amigos
Tungumál eru dýrmæt fyrir samfélag og atvinnulíf
Los idiomas son valiosos para la sociedad y el trabajo
Íslenskan / El islandés
Það er mikilvægt að barnið fái sem flest tækifæri til að læra íslensku
Es importante que el niño tenga el mayor número de posibilidades de aprender islandés
Það tekur börn u.þ.b. tvö ár að læra talmál, en mun lengri tíma að ná lesskilningi og góðri færni í ritun
A los niños les lleva unos dos años aprender el idioma hablado, pero la comprensión lectora y una buena capacidad para escribir llevan mucho más tiempo
Til að verða betri í íslensku ættu nemendur að nota íslenskuna eins mikið og oft og hægt er. Horfa á íslenskt sjónvarpsefni. Nota íslensku á netinu. Eignast íslenska vini. Taka þátt í tómstundum (íþróttir, tónlist o.fl.)
Para mejorar su islandés, los alumnos deberían utilizar el islandés tanto como sea posible. Ver televisión en islandés. Utilizar el islandés en Internet. Tener amigos islandeses. Participar en actividades de tiempo libre (deportes, música, etc.)
Á heimilinu / En casa
Stuðningur, hvatning og væntingar foreldra skipta mjög miklu máli fyrir árangur barna
El apoyo, motivarlos y las expectativas de los padres son muy importantes para el éxito de los niños
Stuðningur foreldra við heimanám skiptir miklu máli
El apoyo de los padres en la tarea es muy importante
Foreldrar geta sýnt áhuga og aðstoðað við heimanám á ýmsan hátt
Los padres pueden mostrar su interés y ayudar con la tarea de diferentes formas
Hægt er að fá aðstoð við heimanám ef þarf
Es posible recibir apoyo para la tarea si es necesario
Samstarf heimila og skóla / Colaboración entre la casa y la escuela
Skólinn vill vera í góðu sambandi heimilið
La escuela quiere tener una buena relación con la casa
Verið endilega í góðu sambandi við skólann
No duden en ponerse en contacto con la escuela

Til bakaUm verkefniðForsíðaGoogle Translate