18. W szkole

Zadania

Opis w języku islandzkim poniżej.

Syn Flavio, Patrek, rozpoczyna naukę w szkole w Reykjaviku. Flavio idzie z synem, aby zapisać go do szkoły. Dyrektor szkoły daje im do wypełnienia odpowiednie formularze. W dalszej części ojciec i syn zwiedzają szkołę a Patrek poznaje swoją klasę.  Na zajęciach uczniowie rozmawiaj o językach oraz przyborach szkolnych.

Po tym rozdziale …

  • Znam podstawowe zwroty i wyrażenia zawarte, o które prosi się w formularzach
  • Znam słownictwo odnoszące się do materiałów piśmienniczych
  • Potrafię powiedzieć, jaki jest mój język ojczysty

18. Í skóla

Sonur Flavios, Patrek, byrjar í nýjum skóla í Reykjavík. Flavio fer með honum til að innrita hann í skólann. Skólastjórinn gefur þeim eyðublöð fyrir umsóknina. Flavio kynnist bekknum sínum. Í stofunni tala nemendur um tungumál og skólaritföng.

Eftir þennan þátt…

  • Ég þekki grunnorðaforða um upplýsingar sem beðið er um á eyðublöðum
  • Ég kann orðaforða um ritföng
  • Ég kann að segja frá móðurmáli mínu