Udeskole

Definition

Udeskole er en skoleform, som stammer fra Norge og Danmark. Udeskolen udvider begrebet „pædagogiske rum“ og giver det en ny betydning. I udeskole flytter  lærere og elever regelmæssigt undervisningen ud i naturen og de nære omgivelser. Det kan ske en dag om ugen, året rundt. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs er planlagt sammen med de aktiviteter der bliver gennemført i klasseundervisningen –  og er en slags forlængelse af den.

Malene Bendix, koordinator for Skoven i Skolen og udeskole.dk

TPR (Total Physical Response) er en metode der egner sig godt til undervisning af sprog. Den spiller på elevernes kinesthetiske intelligens. Sproget trænes i samspil med fysisk aktivitet og ved at eleven giver fysisk respons til instrukser og i dialoger. Hukommelsen tilknyttes en episode og bevægelse, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.  Metoden egner sig godt til undervisning af børn og voksne med dyslexia.  Dr. James J. Asher er teoriens ophavsmand.

[album: http://tungumalatorg.is/dagny/wp-content/plugins/dm-albums/dm-albums.php?currdir=/wp-content/blogs.dir/14/uploads/dm-albums/Forside/]

Når man bruger Total Physical Response metoden er der fokus på aktivitet i klassen og at eleverne lærer sprog ved at bruge det i situationer. Der lægges vægt på at realisere sproget i praksis med ”hands-on” opgaver hvor der spilles på elevernes lyst til at udtrykke sig og bevæge sig. Grammatik og sprogbrug er inkorporerede i aktiviteterne og bliver ikke undervist som specielle komponenter. Danskundervisningen bliver en positiv oplevelse hvor eleverne lærer sprog igennem lege og fysisk aktivitet som ofte indbefatter konkurrence mellem flere forskellige hold.

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008.

Her er der to eksempler på hvordan man i løbet af vinteren kan skabe afveksling i klassen og sætte sproget i sving udendørs, uanset hvor gamle elverne er. Kendte lege og udendørsaktiviteter hjælper eleverne med at sætte sproget i positiv sammenhæng med bevægelser, steder, vejret og sociale aktiviteter sammen med vennerne.

Se også “Gøre og røreskole” i Langholtsskóli