Else Brink Nielsen

.

.

.

.

.

[expand title=”Um kynninguna” trigclass=”highlight”]

De unge mennesker både i Danmark og Island har taget mobiltelefonen til sig! De kan ikke undvære den – og de bruger den til mange forskellige ting.

For nogle år siden var det forbudt at bruge mobiltelefonen i skolen, eller i timerne, men nu er situationen vendt: lad os bruge mobilen til undervisningen!

Som indledning til kurset vil Else prøve at sige lidt om fordele og ulemper, hun vil komme ind på nogle ting, man skal overveje og sige lidt om, hvad man kan og ikke kan. Når man skal prøve noget nyt, så tager det TID og første gang man prøver er den værste!

Derefter vil Else prøve at give et par eksempler på, hvordan man kan bruge mobiltelefonen i danskundervisningen – og I vil få mulighed for i workshops at lave jeres eget for løb. Målet er, at I får noget I kan bruge med hjem.

Hvis der er tid, vil jeg også gerne introducere forskellige spændende gratis-programmer, som kan bruges i sprogundervisningen.

[/expand]
De fire forløb

[next]