Organisering

De unges måde at kommunikere på,mobiltelefonen, bliver brugt til at skabe reel situation for kommunikationen i undervisningen og ny måde at lære på, hvor elever og lærer er adskilt, – dvs. eleverne er ude på en opgave mens læreren sidder et andet sted. Eleverne modtager oplysninger  via mobiltelefonen og skal kunne bruge dem for spontant at løse en opgave i samarbejde med andre og bruge derved deres sproglige kompetence. Det er også en måde at koble skole og fritid og et forsøg på at skabe motivation hos eleverne.

[expand title=”Pædagogisk fokus:” trigclass=”highlight”]
  • Cooperative Learning for bedre individuelle præstationer, bedre samarbejdsfærdigheder, bedre udvikling af selvstændigt arbejde, problemløsing og kreativ tænkning.
  • Gøre røre skole hvor sproget trænes i samspil med fysisk aktivitet og hukommelsen tilknyttes en episode og bevægelse, der gør det nemmere at genkalde sig emnet.
  • Udeskole hvor begrebet „det pædagogiske rum“ bliver udvidet og får en ny betydning. Udeskolen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs er planlagt sammen med de aktiviteter der bliver gennemført i klasseundervisningen –  og er en slags forlængelse af den.

[/expand]

[expand title=”Sprogpædagogisk fokus:” trigclass=”highlight”]

  • Kommunikativ kompetence hvor man arbejder med flere kommunikationsformer i skolens ældste klasser og hvor forløbet indeholder mulighed for ægte kommunikation.
  • Det emne og ordforråd der arbejdes med i klassen, spørgsmål og svar, ord og begreber fra nærområdet, lyd og billeder, kreativt arbejde…
[/expand]

[next]