Forløbet

Gruppen starter ved en rød trekant på kortet.
Den ene halvdel skal finde posterne 1a, 2a, 3a, 4a og 5a.

Den anden halvdel skal finde posterne 1b, 2b, 3b 4b og 5b.

Ved starten får gruppen udleveret to kort. Det ene er der ikke tegnet noget på, og på det andet er startstedet og post 1a indtegnet.

Den ene halvdel (rød gruppe) går mod post 1a, mens den anden halvdel (blå gruppe) venter på af få instruktioner om, hvor post 1b er placeret.

Post 1

Ved post 1a er der et kort, hvor post 1b er placeret. Rød gruppe sender en instruks til blå gruppe, som nu kan finde post 1b. Ved post 1b er der et kort med post 2a. Blå gruppe sender en SMS med besked til rød gruppe om ruten til 2a.

Post 2

Nu kan rød gruppe finde post 2a, hvor der igen er et kort med post 2b, og der skal sendes en SMS til blå gruppe. Ved post 2b kan blå gruppe sende SMS til rød med post 3a.

Post 3

Ved post 3a kan rød gruppe sende post 3b til blå og blå kan sende rute til post 4a til rød.

Post 4

Ved post 4a kan rød gruppe sende SMS om post 4b til blå  – og blå kan sende ruten til post 5a (MÅL) til rød.

Post 5

Ved post 5 kan rødt hold sende beskeden, at det er den samme post. Så de skal mødes ved post 5.

[next]