Orienteringsløb

Orienteringsløb er en sport, hvor man bruger et kort, vejledning og/eller kompas til at finde vej gennem ukendt rute. Undervejs skal man besøge et antal kontrolpunkter eller poster og løse diverse opgaver. Posterne er i terrænet markeret med bestemte farver (blå og rød) og på kortet med cirkler i samme farver.

Man skal som gruppe fortolke kortet rigtigt for at komme hurtigst muligt mellem posterne og løse de opgaver der hører til. Ved hver post sender man et SMS for at det kan kontrolleres, at man rent faktisk har været der og løst opgaven. Vinderen af et orienteringsløb er den, der gennemfører en sådan bane hurtigst og løser opgaverne bedst.

Som ideoplæg kan en tænkt ramme være et orienteringsløb, hvor eleverne får koordinater, ruteanvisninger etc. fra læreren undervejs.

Kilde: Dansk Orienterings Forbund

 

Orienteringsløb fra Else

Opgaven i PDF – form

Orienteringsløb fra Sigga og Heimir

[next]