Stjerneløb

Orienteringsløb udformet som et stjerneløb. Læreren står i centrum af stjernen, og eleverne løber til poster i stjernens takker og løser opgaver.

Rammen kan være et stjerneløb, hvor elever bevæger sig ud, løser en opgave, kommunikerer med læreren undervejs, går tilbage og bearbejder det fundne, og får en ny opgave

Opgaverne

  • Blandede bolsjer som her på billedet.
  • At tage billeder af bestemte ting på skolen eller i nærområdet og beskrive dem i en eller to sætninger.
  • At skrive et digt, hvor eleverne bruger et bestemt ordforråd de har fået sendt fra læreren.
  • At interviewe en person  eller flere personer  (se anbefalinger fra Sigga og Heimir)
  • Under tidspres at skrive så mange navneord/adjektiver eller verber af det de ser fra en bestemt vinkel (ud ad vinduet, når de kommer ud i skolegården, i skolens kantine/entré … alt efter hvilket ordforråd man arbejder med.

© Brynhildur Anna og Else Brink

[next]