Nordlys-Norrsken

„Unge i Norden har sværere og sværere ved at forstå hinandens sprog, trods øget aktivitet på tværs af grænserne.“

(Nordisk Ministerråd/www.norden.org/april 2010)

Året 2011 lancerede Nordisk Ministerråd  en ny kampagne som skal fremme børn og unges nabosprogforståelse. En fælles nordisk sprogkampagne skal fremme børn og unges evner til at forstå og kommunikere med hinanden på et af de tre nordiske sprog dansk, norsk og svensk.

En demokratisk sprogpolitik for det mangesprogede Norden.

Udgangspunktet for den nordiske sprogpolitik er, at Nordens samfundsbærende sprog er og forbliver stærke og levende, at de samfundsbærende sprog forbliver samfundsbærende, og at det nordiske samarbejde også i fremtiden vil foregå på de skandinaviske sprog, dvs. dansk, norsk og svensk.

Den nordiske sprogpolitik tager udgangspunkt i, at alle nordboere har ret til:

  • At tilegne sig et samfundsbærende sprog i tale og skrift, således at de kan deltage i samfundslivet.
  • At tilegne sig forståelse af og kundskaber i et skandinavisk sprog og forståelse af de øvrige skandinaviske sprog, således at de kan tage del i det nordiske sprogfællesskab.
  • At tilegne sig sprog med international rækkevidde, således at de kan deltage i udviklingen af det internationale samfund.
  • At bevare og udvikle deres modersmål og deres nationale minoritetssprog.

Målsætning

En nordisk sprogpolitik bør derfor tilstræbe:

  • At alle nordboere kan læse og skrive det eller de sprog, som fungerer som samfundsbærende i det område, hvor de bor.
  • At alle nordboere kan kommunikere med hinanden, først og fremmest på et skandinavisk sprog.
  • At alle nordboere har grundlæggende kundskaber om sproglige rettigheder i Norden og om sprogsituationen i Norden.
  • At alle nordboere har meget gode kundskaber i mindst et sprog med international rækkevidde og gode kundskaber i yderligere et fremmedsprog.
  • At alle nordboere har almene kundskaber om, hvad sproget er, og hvordan det fungerer. Norden.org