Evalueringsskala til gruppe-prøven

En evalueringsskala (rubric) er et måleredskab for subjektiv evaluering. Den består af en samling kriteria som er tilknyttet mål for læring. Den viser de krav og forventninger der stilles til eleven og de bliver sat i forhold til en bestemt karakter. En evalueringsskala skal være vejledende for eleverne om hvad deres opgaver og/eller præsentationer bør indeholde for at give en bestemt karakter. Skalaen hjælper lærerne at bestemme hvilke elementer de skal fokusere på og hvad der bliver evalueret. En rubric gør evalueringen nemmere, mere transparent og forståelig både for lærere, elever og forældre – og det bliver klarere hvilke kriterier karakteren bygger på.

(Brynhildur Anna Ragnarsdóttir, 2010)

Evalueringsskala – mundtligt dansk

10 – 9

 • taler sammenhængende dansk
 • bruger dansk naturligt til at spørge og svare
 • kan føre en samtale
 • har god udtale
 • formulerer gode sætninger
 • kan udtrykke tanker og ideer
 • viser initiativ
 • er engageret i opgaven og arbejdet meget godt
 • samarbejder  meget fint

8 – 7

 • siger flere   sætninger i sammenhæng
 • spørger og svarer på enkelt dansk
 • kan med hjælp føre en samtale
 • har nogenlunde udtale
 • kan formulere enkle sætninger
 • arbejder godt
 • samarbejder godt

6 – 5

 • siger få sætninger i sammenhæng
 • kan forstå simple spørgsmål
 • har udpræget islandsk udtale
 • kan svare korrekt med ja eller nej
 • prøver at samarbejde  i gruppen

4 – 3

 • prøver at sige enkelte ord
 • prøver at forstå enkelte ord
 • prøver at samtale
 • ringe dansk udtale
 • deltager lidt i arbejdet
 • er uengageret
 • samarbejder meget lidt

2 – 1

 • taler ikke dansk
 • forstår ikke dansk
 • forsøger ikke at forstå eller tale dansk
 • arbejder ikke godt
 • samarbejder ikke
 • forstyrrer sin gruppe
 • forstyrrer de andre i klassen