Eleven bliver bedømt på

Opgave 1. At skrive dansk
Ordforråd 5
Sætningsopbygning 5
Indhold 10
Opgave 2.  Ordforråd
Rigtigt stavet og oversat 5
Rigtige sætninger 5
Opgave 3. Selvevaluering  
Indhold 8
Arbejde 8
Gode råd 4
Opgave 4. Mundtlig fremlæggelse
Eleven er forberedt 4
Eleven taler sammenhængende 8
Eleven har et godt sprog og udtale 8
Opgave 5. Læseforståele – kommunikation
Eleven er forberedt 5
Eleven læser flydende 5
Eleven forstår teksten og kan samtale om den 20
I alt 100