Diskussion

Et forum for diskussion om danskundervisningen.

Er stúdentspróf í dönsku ónýtt? af Pétur Rasmussen

Dansk sprog i Island – aktuelt perspektiv og set i bakspejlet af Auður Hauksdóttir

Derfor giver Professionsidealet værdi til lærerarbejdet forelæsning Hafdís Ingvarsdóttir

Stå vagt om lærerens professionelle uafhængighed  interview med Hafdís Ingvarsdóttir

Lærerne parate til at se indad og fremad – interview med Hafdís Ingvarsdóttir

Gymnasieskolen: Lærerne skal købe idéen – omtale om Hafdís Ingvarsdóttirs foredrag »Den nye professionalisme og lærerens pædagogiske rettigheder«

Professionsideal og professionsidentitet – omtale om Fyraftensmøde med Hafdís Ingvarsdóttir