Portfolioprøve

Portfolioprøven er både skriftlig og mundtlig.
Gevinsten er at eleven er medansvarlig for prøven.
Eleven vælger indholdet og læreren laver rammer og stiller krav.

Forberedelsen er skriftlig.
Selve præsentationen er i form af en samtale mellem lærer og elev.
Emnet er et af de temaer som du har arbejdet med i løbet af vinteren og ligger i din mappe/portfolio.
Du vælger selv hvilket tema bliver din eksamensopgave.

Prøven har fire faser:

 • Forberedelsesfasen (opgave 1) hvor du vælger et tema fra mappen, læser i gennem den og vælger nøgleord dine tekster.
 • Evalueringsfasen (opgave 2) hvor du reflekterer over hvad du har lært af det tema og forbereder dig for at fortælle det til din lærer
 • Den skriftlige fase (opgave 3) hvor du skriver din opgave om og forbedrer den, læser den godt igennem og gør dig klar til at fortælle din lærer om emnet og prøver at tænke på hvilke spørgsmål læreren vil stille og hvilke svar du vil give.
 • Den mundtlige fase (opgave 4)hvor du fortæller din lærer om dit selvvalgte emne og svarer på spørgsmål.

Vælg et af de temaer som du har arbejdet med i løbet af vinteren og ligger i din mappe/portfolio. Når du er sikker på hvilket tema du vil have som din eksamensopgave begynder du med at arbejde på de fire opgaver.

Opgave 1: Ordforråd

1)     Lav en ordliste med mindst 15 ord.  Ordene skal have en tydelig tilknytning til det tema du har valgt.
2)     Find danske synonymer til alle ordene (synonym = ord som betyder det samme)
3)     Find islandsk oversættelse af alle ordene.
4)     Lav en sætning med hvert ord hvor betydningen kommer tydelig frem.
5)    Skriv ordlisten ordentligt op i computer.

  Du skal bruge ordbog når du forbereder dig.

  Du kan godt skrive ordlisten på computeren og bruge retskrivningsprogrammet.

  Du afleverer listen til din lærer, enten i person eller sender den med e-mail.

Opgave 2: Mundtlig selvevaluering

  1. Hvad lærte du af arbejdet med dette tema?
  2. Hvilke mål har du nået?
  3. Hvad fik du træning i?
  4. Lav en liste med punkter over det du har lært/øvet dig i – i forbindelse med temaet: i brug af det danske sprog, om emnet, nye måder at arbejde på.

Listen med dine notater tager du med til samtalen med læreren.

Opgave 3: Skriftlig opgave

 • Skriv om det tema som du valgte (skriv den igen) på et nyt stykke papir – og tag den med til samtalen eller send den til din lærer med e-mail.
 • Du skal bruge den feed-back du har fået fra din lærer inden opgaven blev lagt i portfolioen til at forbedre teksten.
 • Du kan arbejde videre med opgaven og forbedre den så meget du kan.
 • Du kan tage opgaven med til samtalen.
 • Du skal kunne svare på spørgsmål om din tekst. Du må kende din tekst og hvad den handler om. (Prøv at tænke på hvad læreren muligvis vil spørge dig om i forbindelse med din opgave og øv dig i at svare på dem).
Inden samtalen skal du

 1. Forbedre opgaven som du har valgt.
 2. Forberede dig for at tale om opgaven.
 3. Forberede dig for at tale om og evaluere den, jfr. Opgave 2

Husk du skal aflevere den skriftlige opgave til læreren.

Opgave 4: Mundtlig præsentation

Under samtalen med læreren skal du snakke i to minutter om temaet som du har valgt.  Du kan give en oversigt over hovedsagerne i opgaven som du har valgt, eller vælge en enkelt ting som du vil gå nærmere ind på.

Du kan tage ordliste, selvevaluering, huskesedler og/eller PowerPoint vedrørende opgaven til samtalen.

Du skal aflevere den skriflig opgave til læreren og den skal være nydelig og opdateret.