Hvad er en portfolioprøve?

Alle elever har en portfolio hvor de samler ALLE deres færdige og halvfærdige opgaver, projekter og temaer i løbet af skoleåret eller terminen.

Ved skoleårets start får eleverne at vide at de skal vælge et af de færdige/halvfærdige produkter som deres eksamensopgave ved skoleårets, terminens slut.

Det er skal være eleven selv, der gennemgår sin portfolio og vælger et emne. Han/hun skal ikke finde på noget nyt emne. Læreren skal ikke vælge emne for eleven, men kan være eleven behjælpelig i at vælge et tema som viser elevens stærke sider.

Det er vigtigt at eleverne er klare over “at forberedelse til prøver – det være sig afgangsprøver eller projektopgaver – er en integreret del af den daglige undervisning. Eller sagt på en anden måde: Prøverne skal afspejle den daglige undervisning.”  (Dam og Thomsen, 2002).

Det er vigtigt at eleverne straks ved skoleårets start får at vide hvordan prøven vil blive:

  • Den er i den sidste ende, mundtlig, men under forberedelsen må de både læse og skrive.
  • Den bygger på et emne eleven har selv arbejdet med i løbet at skoleåret.
  • Eleven selv vælger det tema han/hun mener at viser bedst hans/hendes kompetencer og status i sproget.
  • Eleven bestemmer selv hvordan han/hun vil præsentere sit tema.