Lyttefærdighed

Mikilvægi hlustunar í tungumálanámi

Tungumálakennarar þurfa að huga vel að hlustuninni í kennslunni og sjá til þess að nemendur fái mörg tækifæri til að heyra tungumálið.  Í hlustuninni felast mikilvæg tækifæri  til að læra framburð, hljómfall, áherslur, orðaforða og samsetningu setninga. Hvernig förum við að?

Hvernig undirbúum við hlustun?

Hvað er gert á meðan hlustað er?

Hvernig unnið er úr hlustuninni?

Námskráin og hæfni nemandans

____________________________________________

Interessant lyttemateriale

Gåtur i København 

Undervisningmateriale fra Finland for at træne lytteforståelse i dansk. Eleven står ved Rådhuspladsen og skal ved hjælp fra de instruktioner derfra via Strøget finde vejen til Den lille havfrue. Eleven får information om Københavns historie; om steder, bygninger og andet som møder eleven undervejs.

Gåtur i København er ca 25 minutter lang. Derfor findes materialet også opdelt i tre dele.

Gåtur i København, del 1 – fra Rådhuspladsen til Gammeltorv
Gåtur i København, del 2 – fra Gammeltorv til Gammelstrand
Gåtur i København, del 3 – fra Gammelstrand til Den lille havfrue

Desuden findes der et “talende kort”  hvor eleven fører sig fremad ved hjælp af kortet. Elevens opgave er at leve sig ind i turistens rolle og bevæge sig rundt ved hjælp af instruktioner: Kartpromenad i Köpenhamn.

Efnið er fengið af síðunni www.edu.fi/laromedel

Samme sted er der en lignende side om Oslo på norsk hvis man er interesseret i at præsentere de andre nordiske sprog for eleverne.

Animerede film:

Historien om LEGO

Eventyret om den vidunderlige kartoffel

 

 Dansk her og nu er et gratis online kursus i dansk for begyndere.  Det kan anvendes som lektiehjælp, til selvstudie og dansklærere kan også have udbytte af det. Programmet er udviklet med støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Multidansk er et web-baseret materiale, der imødekommer både børn og voksnes behov for et lettilgængeligt og vedkommende læremiddel. Ønsket er, at materialet generelt kan bruges til sprogstimulering, også for tosprogede børn i børnehaveklassen og i indskolingen. Ligeledes mener vi, at børn i de yngste modtagelsesklasser kunne drage nytte af materialet. Materialet er udarbejdet af Horsens Bibliotek og kommunens tosprogskonsulent.