Idéer til nemme lytteopgaver

Det kan være en god idé at genbruge de lyttetekster, selv om man har brugt dem i en anden sammenhæng.  At læreren taler med eleverne om dagligdags emner, spiller spil eller læser op en kort tekst er dog tit den bedste lytteøvelse. Aktiviteterne behøver slet ikke at være så komplicerede.  Her er nogle idéer – og der er plads til flere 😉

 1. Lytte til en oplæsning og evaluere om det er nemt, tilpas nemt eller svært at forstå.
 2. At gentage det som man hører.
 3. At lytte til en sammenhængende tekst og sætte et kryds til enkelte ord man hører.
 4. Lytte og sætte et kryds foran de ord eller ordforbindelser man er helt sikker på at man forstår.
 5. At have en sammenhængende tekst foran sig på bordet. Læreren læser enkelte ord op. Eleven sætter et streg under de ord han/hun hører.
 6. Sætte et kryds foran sætninger eleven hører.
 7. Skrive enkelte ord og ordforbindelser man hører.
 8. Lytte og regne.
 9. Bingo – ord-bingobilled-bingotalbingo
 10. Lytte til en fortælling og sætte billeder i rækkefølge mens man lytter så de passer til teksten.
 11. Lytte til en melodi med en god tekst – klippe teksten i strimler med én linie på hver strimmel. Eleverne lytter til teksten og ordner linierne så de danner teksten som man synger den.
 12. Eleverne kan også få en tekstlinie og mens de lytter til teksten står de op og danner en linie selv. Og så synger man.
 13. Lytte og gøre – TPR: Vær så venlig at åbne døren! Kan jeg låne dit viskelæder!
 14. Lytte og tegne det man hører.
 15. Lytte og vælge/skrive passende ord/tekst til billederne.
 16. Lytte og pege på ting/personer på et billede eller i klasseværelset.
 17. Svare på spørgsmål. Se rejselærerens samtalekort.
 18. At al rutinekommunikation sker på målsproget: God morgen! I dag skal vi…