4. Hlustun í námskránni og hæfni nemandans

 Hvað segir námskráin og hvað er það sem nemandinn þarf að geta skilið á 1. og 2. stigi? Eldra námsefni fylgja oft upptökur með einföldum samtölum sem eiga sér stað í í verslun, skólanum og á heimilinu. Notum það! Markmið með hlustun er að nemandi skilji sem mest og fái aukið sjálfstraust.
Hlustun 1.  stig í námskráskilið einfalt mál er varðar hann sjálfan og hans nánasta umhverfi þegar talað er skýrt,  
skilið það mál sem notað er í kennslustofunni og brugðist við með orðum eða athöfnum, Hann skilur fyrirmæli kennarans á markmálinu um hvað á að gera og hvernig?
 fylgt meginþræði í einföldum frásögnum um kunnuglegt efni með stuðningi, t.d. af myndum, hlutum eða líkamsmáli og notað sér upplýsingarnar í eigin verkefni, Nemandinn skilur frásagnir og samtöl sem gerast í aðstæðum sem hann þekkir:Viðtal við einhvern sem hann þekkir um þekkt efni

Kynningu á vini eða skólafélaga

Lýsingu á fólki  – t.d.fólki sem lýst er eftir

Tölur og liti t.d. í bingo

fylgst með einföldu efni í myndmiðlum og úr heimi dægurmenningar sem er kunnuglegt úr heimi barna og unglinga og greint frá því helsta.   Nemandinn skilur nýtt efni sem tengist því sem hann hefur þekkingu á. Getur t.d. skilið stutt myndband/frásögn þar sem sagt er frá hetjum úr dægurheimi eða íþróttum – sérstaklega ef hann hefur myndir til stuðningsef sagan inniheldur orð og hugtök sem eru lík íslensku

ef hlustunin hefur verið vel undirbúin

ef hann heyrir söguna/fréttina 2 – 3 sinnum.

Hlustun 2. stigskilið talað mál um efni er varðar hann sjálfan, áhugamál hans og daglegt líf þegar talað er skýrt og áheyrilega, Á Tungumálatorgi er hlustunarefni af ýmsum toga
skilið í meginatriðum samtöl og viðtöl um efni tengt daglegu lífi og efni sem tengist viðfangsefnum námsins og nýtt sér í ræðu og riti, Samtöl um íþróttagreinina, hljóðfærið, um/við átrúnaðargoðið, tónskáldið, vísindamanninn sem þeir þekkja eða kvikmynd, tónlist sem þeir hafa áhuga á.
fylgt þræði í aðgengilegu fjölmiðlaefni og efni dægurmenningar sem höfðar til hans og getur sagt frá eða unnið úr því á annan hátt, frásögn/sögu/viðtal sem tengist efni sem hann þekkirEF hlustunin hefur verið vel undirbúin

Sagan um LEGO og Eventyret om kartoffel Ekki sýna þær allar í einu.

hlustað eftir einstökum nákvæmum atriðum þegar þörf krefur, eins og t.d. tilkynningum og leiðbeiningum við kunnuglegar aðstæður og brugðist við með orðum eða athöfnum. Skilur þegar sagt er til vegar Gåtur i København (smella)Skilur veðurfréttir: sjá Seneste vejrudsigt

Skilur tilkynningar á flugvelli eða lestarstöð

Skilur samskipti í fataverslun, sjoppu, kaffihúsi, matstað, o.frv