Hvað þýðir námskráin?

Hvað eigum við að kenna nemendum að segja, skilja, lesa og skrifa?  Þekkjum við og notum hæfnilýsingarnar í Evrópsku tungumálamöppunni á bls. 58-62?  Fræðimenn segja að við þurfum að heyra og sjá, lesa og skrifa sama orðið 20 sinnum til að við lærum að nota það og að það verði okkur tamt.

Við kennararnir þurfum að sjá til þess að nemendur okkar hafi tækifæri til þess að æfa sig  20 sinnum eða oftar.  Og munum, hæfniviðmið 1. stigs fylgja með í hæfniviðmiðum 2. stigs. Það þarf að rifja upp og enduræfa. Tungumálanám er ekki spretthlaup.

Námskráin  – Samskipti 1. stig Hvað á nemandinn að læra að segja?  ETM samtale A1
haldið uppi einföldum samræðum með stuðningi frá viðmælanda með eðlilegum framburði og áherslum á lykilorðaforða og kann að beita algengustu kurteisisvenjum Jeg kan bruge enkle hilsemåder og talemåder fx tak, værsgo, undskyld.

Jeg kan spørge hvordan det går og kan sige hvordan jeg har det.

Jeg kan sige hvem jeg er, spørge hvad en person hedder og præsentere nogen.

spurt og svarað á einfaldan hátt um það sem stendur honum næst,
Jeg kan stille spørgsmål og svare på enkle, direkte spørgsmål fx om familie, interesser, skole, med lidt hjælp fra den jeg snakker med.
skipst á upplýsingum og skoðunum við skólasystkini og kennara um efni tengt náminu, Jeg kan sige, at jeg ikke forstår noget, bede om hjælp og bede folk om at snakke langsomt.

Jeg kan spørge hvordan man siger noget på dansk eller hvad et ord betyder.

tekið þátt í samskiptaleikjum og unnið samtalsæfingar.

Sjá dæmi úr 7. bekk

Gøre og røre skole

Rollespil

Udeskole

Jeg kan gøre enkle indkøb og pege på og bruge kropssprog for at vise hvad jeg mener.

Jeg kan klare tal, klokken, mængde og priser.

Jeg kan svare på enkle direkte spørgsmål i et personligt interview hvis der tales langsomt og tydeligt på rigsdansk.