At beskrive en ting

Organisering: Grupper på tre personer

Forløb:

  • Hver gruppe får en konvolut. I konvolutten er der tre billeder af ting, dyr, bygninger, fartøj, eller….
  • Hver gruppe holder sine billeder hemmelige for de andre grupper.
  • Grupperne må snakke lavt sammen og passe på at de andre grupper ikke hører hvad de siger og taler om.
  • Opgaven går ud på at lave en beskrivelse af det som billederne viser, uden at opgive navnet på det.
  • Grupperne skal skrive tre – fire sætninger til hvert billede: Jeg er blå. Jeg er lavet af stof og metal. Jeg har fire ben. Jeg har en ryg. Jeg bliver brugt af mennesker når de arbejder, spiser, snakker sammen eller hviler.

Når alle grupper har gjort deres beskrivelser færdige bliver klassen delt op i to hold.

  • På hvert hold er der 2 – 3 grupper.
  • Holdene skiftes til at læse beskrivelserne op og det andet hold gætter hvad det er for en ting gruppen beskriver.
  • Det hold vinder som har haft flest rigtige.

Variation:

Grupperne skiftes til at styre konkurrecerne.

De bruger deres beskrivelser og læser op tre ledetråder til hvert billede: (første ledetråd giver 3 point, to ledetråder 2 points og tre ledetråder 1 point) og de andre grupper forsøger at samle så mange points som muligt.

Materiale:

Billeder af forskellige ting, som f.eks. disse: