Traditioner

Kendtskab til spoget,
færdigheder og kompetence
Ved afslutning af dette emne har jeg følgende fædigheder (med reference til Den europæiske Sprogportofolio (B2):

 • Kompetence i at forstå de grundlæggende elementer som samler folk i en nation
 • Kan forså en tekst om både konkrete og abstrakte emner
 • Kan deltage i samtaler om danske og islandske traditioner
 • Kan skriftligt og mundtligt redegøre for emnet traditioner.
Indhold Kernestof:

 • Respekt for og fastholdelse af traditioner:
  • Tekst om traditioner i Danmark
  • Teksten Fest, flag, sang
  • Opgave om skikke
Omfang 5 timer
Fokuspunkter Identitet og bevidsthed, ligheder og forskelle

 • brug af ordbøger/netmedier
 • øvelser i at oparbejde ordforråd (bl.a. emnespecifikt)
 • formidle information om personlige erfaringer og holdninger ud fra de læste tekster, film og billeder
 • at uddybe viden om dele af det danske samfund og kultur, fra et nuværende synspunkt
 • lytte- og læsefærdigheder
[next]