2. Arbejdsmåden – fase ét

Denne fase har tre hoveddele. I første del arbejder du på problemformuleringen, i anden del inkredser du dit spørgsmål, i tredje del begynder du at finde kilder og mens du arbejder skriver du alle idéer ned.

30%

[expand title=”Hvad skal mit projekt handle om?” trigclass=”highlight”]

Et projektarbejde går ud på at arbejde med en problemformulering. Problemformuleringen består af et hovedspørgsmål, eventuelt uddybet af et eller flere underspørgsmål, som dog aldrig må fjerne fokusen fra hovedspørgsmålet.

I problemformuleringen afgrænser du din vinkel på emnet, hvad det helt præcis er, du vil finde ud af. Problemformulering er projektets røde tråd – oplysninger der ikke bidrager til at besvare det/de spørgsmål du stiller i problemformuleringen, har ingenting at gøre i projektet!

En god problemformulering
– vække intresse
– har en klar fokus
– er kort (højst 10 linier)

En god problemstilling gør søgen efter referencer nemmere og overvejelser nemmere og mere målrettede.

[/expand]

[expand title=”Hvordan laver man en problemformulering?” trigclass=”highlight”]

En af måderne du kan indkredse dit spørgsmå er fx:

  • Det vil jeg undersøge for at
    • forklare
    • fortolke
    • argumentere for
    • vurdere
  • Det vil jeg gøre med denne fremgangsåde….
[/expand]

[expand title=”Lav en plan for projektet” trigclass=”highlight”]

Når du begynder at finde kilder, besår næste fase i at bestemme i hovedtræk hvordan dit endelige produkt skal bygges op (rammen). Skriv en plan med indholdsfortegnelse/kapitler og nogenlunde hvad hvert kapitel skal indeholde. Denne fase hjælper dig endvidere til at afgrænse emnet.

Husk at du i dit produkt skal fortælle hvilke referencer (kilder) du bruger. Pas derfor på at nedskrive alle hjemmesider og bøger som du bruger som kilder. Også her gælder det om have flere kilder i begynderfasen – det er altid nemmere at smide væk end at tilføje.

[/expand]

[expand title=”Brainstorming” trigclass=”highlight”]

Under arbejdet med projektfremstillingen og planlægningen bør alle de ideer du får angående emnet skrives ned. Derved fremkommer der mange ideer hvoraf en del bruges til selve projektet, mens andre smides væk.

For mange er det godt at bruge papirlapper til brainstormingen fremfor computeren.

Andre vil hellere benytte denne metode:

[/expand]

Denne fase slutter med at du laver en plan for dit projekt og sender planen til din lærer.

Gælder 30% af din karakter for forskningsprojektet.

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir

[next]