Checklisten

Du ved at du har afsluttet opgaven, når (kryds af)

__ Du har skrevet projektplanen i fase 2

__ Svaret på de spørgsmål du har skrevet i din projektplan

__ Gennemtænkt i hvilken rækkefølge du vil præsentere emnet – hvad der kommer først, hvad sidst, hvilke billeder vil du bruge, osv.

__ Skrevet i din logbog

__ Snakket med feed-back gruppen og din lærer om emnet

__ Fået kommentarer fra feedback-gruppen og læreren

__ Rettet den

__ Læst opgaven igennem flere gange

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir

[next]