Mini-case

Kendtskab,
færdigheder og kompetence
Ved afslutning af dette project har jeg følgende fædigheder (med reference til Den europæiske Sprogportofolio:

 • Jeg har opnået de sproglige færdighede der kræves for B2
 • Jeg kan læse, forstå og benytte mig af indholdet i længere krævende tekster (C1)
 • Jeg kan samtale og diskutere forholdsvis flydende om pojektet B2
 • Jeg kan udtrykke mig klart og fremsætte min mening, udtrykke fordele og ulempter angående emnet (B2)
 • Jeg kan mundtligt redegøre for emnet i mit projekt B2
 • Jeg kan skrive en klar og detaljeret tekst om emnet B2
Indhold Kernestof:

 • Der er fire emner at vælge om, og kernestoffet består af relevante
  • artikler fra bøger, aviser og tidsskrifter om emnet
  • video/tv og billedmateriale
Omfang Minimum 12 timer.
Særlige fokuspunkter
 • Øvelser i at oparbejde ordforråd (bl.a. emnespecifikt)
 • At arbejde med og udvælge relevante oplysninger fra kernestoffet
 • Brug af ordbøger/netmaterial
 • Kunne gøre rede for og formidle indhold og synspunkter i egen formel tekst (rapport, skriftligt, mundtligt)
 • At uddybe viden om et specifict selvvalgt emne
 • Lytte- og læsefærdigheder

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir

[next]