En tendens i tiden

Organiseringsform

  • workshop
  • pararbejde

Setting

  • I er journalister på et ungdomsmagasin.
  • Jeres redaktør har bedt jer om at skrive en artikel om de største nye tendenser blandt unge.
  • Redaktøren har foreslået at I deltager i en workshop om at finde frem til nogle gode ideer om tidens tendenser indenfor musik, sport, mode, tekonologi, økologi og trafik.

Arbejdsforløb

Del jer op i grupper/par efter interesseområde.

  • Gruppen får 15 minutter til at brainstorme om så mange nye tendenser indenfor jeres område som I kan finde på.
  • Vælg den tendens som I kan blive enige om at er den mest spændende.
  • Lav en plakat som viser jeres ideer.
  • Præsenter plakaten for klassen.

Sprogbrug

Når I diskuterer, brug så ord som

Variation

Tænk tilbage!
Skriv i jeres logbøger:
Hvad var den største trend i 1960’erne, 1980’erne? (eller måske en anden periode som I har lyst til at skrive om)
Find noget billedmateriale som illustrerer datidens tendenser.

Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir
[next]