2. De 6 faser

Du opfordres til at udføre arbejdet i seks faser. Det er nemmest når det kommer til stykket. Læs projektbeskrivelsen godt igennem inden du går i gang med at vælge emne. En ting ad gangen, et trin ad gangen.“1. fase”

Det er godt at have en feedback-gruppe som du kan diskutere dine ideer med.

Du begynder med at lave en projektplan og skriver den i din logbog.

 • Du vælger et af de fire emner – hvorfor vælger du netop dette emne?
 • Hvad ved du på forhånd om emnet? Skriv stikord/ordblomst/en liste over alt det du ved.
 • Hvad mere vil du vide? Skriv så mange spørgsmål til emnet som du kan.
 • Hvilke kilder har du tænkt dig at bruge for at få oplysninger om emnet? (biblioteket, nettet, aviser, on-line medier, film, billeder…)
 • I hvilken form har du tænkt dig at præsentere dit færdige produkt (mundtligt med visuelle hjælpemidler eller skriftligt).

 


“2. fase”

Efter at du har præsenteret og diskuteret din idé med din feed-back gruppe skal du skrive en projektbeskrivelse. Aftalen skal skrives på computer, printes ud i to eksemplarer, underskrives både af elev og lærer. Hver af dem beholder sit eksemplar af kontrakten.

Husk at skrive navn, klasse og dato på.

Projektkontrakten lægges i din portfolio.

 


“3. fase”

 • Find oplysninger (kilder) om emnet og skriv kildelisten ind i din logbog.
 • Søg fakta, billeder osv. på nettet, i bøger, aviser og tidsskrifter.
 • Måske kan du bruge noget af det som din feed-back gruppe har sagt.

 


“4. fase”

Diskuter de oplysninger som du har fundet med din feed-back gruppe og læreren. Spørg om de synes du har fundet svar på de spørgsmål du har stillet. Måske kan de give dig nogle flere tips.

Skriv dem ind i din logbog.

 


“5. fase”

 • Skriv resultatet af din mini-case i din logbog og præsenter den og få feed-back på den fra din gruppe/lærer inden du fortsætter.
 • Skriv din mini-case om igen efter de kommentarer og rettelser du har fået fra læreren og feed-back gruppen.
 • Lav det endelige produkt færdigt og læg det i din portfolio.

 


“6. fase”

Præsentation af din mini-case for klassen eller din rapport afleveres til din lærer (se 1. fase, 5).

En præsentation kræver en god forberedelse. Når du forbereder din præsentation

 • tjekker du at tekst og billeder spiller sammen
 • at dit sprogbrug er så godt som muligt
 • at du har øvet dig på teksten – så du ikke lyder som en hakkende bil
 • tænk også på hvordan du står når du præsenterer dit arbejde
 • tal klart og tydeligt
 • hils på dine tilhørere (god morgen/dag/aften -præsenter dig – fortæl hvad du skal tale om (en sætning) – begynd!

Hvis der er tale om kollegial evaluering af dette projekt, lægges også evalueringin i din portfolio.

 


Brynhildur Anna Ragnarsdóttir og Kirsten Friðriksdóttir